Kennisbank: Online diensten
Gebruik van de Ilias prullenbak
Geplaatst door Harmen de Vries aan 16 March 2017 13:29

Bij de oplevering van een Ilias Online omgeving staat de prullenbak functie standaard ingeschakeld. Dat houdt in dat content bij verwijderen eerst naar een prullenbak wordt verplaatst. Alleen van daaruit kan content definitief worden verwijderd of worden teruggezet.

Belangrijk

  • Er is geen globale prullenbak, die in één keer geleegd kan worden. Een prullenbak legen of content terugzetten kan alleen vanaf de locatie, waar de content oorspronkelijk is verwijderd.
  • Voorzichtigheid is geboden bij het definitief verwijderen vanuit de prullenbak. Na verwijderen wordt namelijk niet meer de inhoud van de prullenbak getoond, maar kom je automatisch terug bij de LIVE content.

Instructies

  • Log in bij de Ilias omgeving en ga naar Beheer: Studiecentrum, prullenbak en rechten
  • Browse naar de plek waar je content hebt verwijderd
  • Kies het tabblad Prullenbak
  • Kies een actie: Uit het systeem verwijderen of Herstellen
  • Selecteer alle (Alles selecteren) of alleen specifieke objecten
  • Kies Uitvoeren

Ilias v4.3.9 of ouder geeft bij verwijderen geen waarschuwing; de content wordt direct verwijderd!
Bij nieuwere versies wordt eerst nog een waarschuwing getoond.

Veelgestelde vragen

Kan de prullenbak functie worden uitgezet?
Ja, dat is mogelijk, maar voor productieomgevingen wordt dit afgeraden. Per ongeluk verwijderde content kan in dat geval alleen nog worden teruggezet door L&M d.m.v. een volledige restore van de omgeving. Aan deze actie zijn kosten verbonden.

Ik krijg een foutmelding bij het verwijderen, wat nu?
Er zijn situaties bekend waarbij een foutmelding of een blanco scherm wordt getoond. In dat geval kan het helpen om een kleinere selectie te maken of de content in een ander volgorde te verwijderen. In uitzonderelijke gevallen kan content helemaal niet worden verwijderd uit de prullenbak. Daar is helaas een fout in de software, waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is.